Διοικητικό συμβούλιο

  • ΤΑΜΙΑΣ: Κωνσταντίνος Κοζυράκης
  • ΕΦΟΡΟΣ: Γεώργιος Στρατογιαννάκης
  • ΜΕΛΟΣ: Χαράλαμπος Βάμβουκας
  • ΜΕΛΟΣ: Κωνσταντίνος Μέμμος
  • ΜΕΛΟΣ: Παντελής Πρεντάκης
  • ΜΕΛΟΣ: Χρυσή Σπανάκη
  • ΜΕΛΟΣ: Μύρων Σπιθάκης
  • ΜΕΛΟΣ: Δέσποινα Τζαγκαράκη Βρανά
  • ΜΕΛΟΣ: Εμμανουήλ Φραγκεδάκης
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου