ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΙΚΗΝΑ 128 ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 97

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 971. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ


https://www.minfin.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow&id=20349502. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 14/06/2023

 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Στράβωνος 12, Τ.Κ. 11634 Παγκράτι, Αθήνα
Τηλ.: 210 72 13 321 – Fax: 210 72 39 149
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αριθ. Πρωτ. 118    Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2022

 

 

 

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας

 

Είδος Ακινήτου:     Διαμέρισμα

 

Όροφος:                  Ισόγειο

 

Επιφάνεια:             107,80 τ.μ

 

Διεύθυνση:             Μαικήνα 128 και Ανακρέοντος 97 (Ζωγράφου)

 

Περιοχή:                 Ζωγράφου

 

Δήμος:                    Αθηναίων

 

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Κληροδότημα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 

 

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Φιλανθρωπικό -  Πνευματικό Ίδρυμα ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (Ν.Π.Ι.Δ.)

 

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014 και την Ν5/10-04-2023 απόφαση της Διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

 

Ειδικότεροι όροι:

 

 1. Το μίσθιο προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
 2. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) έτη. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.     
 3. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των χιλίων εκατό ευρώ (1.100) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου, ποσοστού 3,6%, το οποίο θα παραμείνει σταθερό για τα πρώτα πέντε (5) έτη της μίσθωσης. Το 6ο έτος της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμοστεί κατά 10% και θα παραμείνει σταθερό μέχρι το 8ο έτος της μίσθωσης και το 9ο έτος της μίσθωσης μέχρι την λήξη της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμοστεί περαιτέρω κατά ποσοστό 10%, πλέον χαρτοσήμου ποσοστού 3,6% και θα παραμείνει σταθερό, ως το 12ο έτος της μίσθωσης.
 4. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στη Διοίκηση της κοινωφελούς περιουσίας ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση.
 5. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
 6. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
 7. Όποιος επιθυμεί να διαγωνισθεί κατά τη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία (εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους και Ε9 και για να γίνει δεκτός στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία γραμμάτιο παρακαταθήκης ή εγγυητική επιστολή τράπεζας ή χρηματική εγγύησης, ίση με το 5% του ελάχιστο όρου προσφοράς υπολογιζόμενου για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο.
 8. Η μίσθωση θα συναφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4182/2013 και τους ειδικότερους όρους των οποίων το περιεχόμενο οφείλουν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές κατόπιν επικοινωνίας με το Ίδρυμα. 

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης, οδός Στράβωνος 12, Παγκράτι, ΤΚ 11634, (τηλ επικ. 2107213321 - 2107234079) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδρύματος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Αθήνα 25 Απριλίου 2023

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Αντώνιος Εμμ. Μυτιληνάκης

 

 

 

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου ισογείου 107,80τμ Μαικήνα 128 και Ανακρέοντος 97 Ζωγράφου ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
25/05/2023
Απλή Εκμίσθωση Ακινήτων
 
14/06/2023
 
Δ.Κ.Π. ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
 
ΜΑΙΚΗΝΑ 128
ΕΛΛΑΔΑ
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
1100

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στράβωνος 12, Αθήνα 116 34

 • dummy+30 210 - 7213321

 • dummy+30 210 - 7213321

 • dummy info@kritikiestia.gr

NEWSLETTER

Enter your email and we'll send you more information
Please fill the required field.

Search