ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 123 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ 1,70 Τ.Μ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 108

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 1081. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ


https://minfin.gov.gr/dimosia-periousia/koinofeleis-periousies/anakoinoseis-koinofelon-periousion/


2. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 29/01/2024

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Στράβωνος 12, Τ.Κ. 11634 Παγκράτι, Αθήνα
Τηλ.: 210 72 13 321 – Fax: 210 72 39 149
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αθήνα  27  Οκτωβρίου 2023

 

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας

Είδος Ακινήτου: Γραφείο
Όροφος: 3 ος όροφος
Επιφάνεια: 123,00 τ.μ. και αποθήκη 1,70 τ.μ.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αρ. 108
Περιοχή: Αθήνα
Δήμος: Αθηναίων
Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΔΑΚΗ
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Φιλανθρωπικό - Πνευματικό Ίδρυμα ΚΡΗΤΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ (Ν.Π.Ι.Δ.)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το
αρ.13 του Ν.4242/2014 και την Ν12/27-9-2023 απόφαση της Διοίκησης της
κοινωφελούς περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του
ανωτέρω ακινήτου, το οποίο είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και δη γραφείο.
Ειδικότεροι όροι:
1) Το μίσθιο προορίζεται για επαγγελματική χρήση (γραφείο).
2) Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200 €).
3) Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τριετής. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί
να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή
επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.24 του
Ν.4182/2013 σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014.    
4) Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την εκμίσθωση του ακινήτου ορίζεται
το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200) μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου,
ποσοστού 3,6%, το οποίο θα παραμείνει σταθερό για όλη την διάρκεια της
μίσθωσης (3 έτη) .
5) Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει
στη Διοίκηση της κοινωφελούς περιουσίας ποσό ίσο με τρία (3) μηνιαία
μισθώματα ως εγγύηση.
6) Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει
το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3)
μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του
Ν.4182/2013.
7) Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την
κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
8) Όποιος επιθυμεί να διαγωνισθεί κατά τη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει
οικονομικά στοιχεία (εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους και Ε9 και
για να γίνει δεκτός στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για
τη συμμετοχή του στη δημοπρασία γραμμάτιο παρακαταθήκης ή εγγυητική
επιστολή τράπεζας ή χρηματική εγγύησης, ίση με το 5% του ελάχιστο όρου
προσφοράς υπολογιζόμενου για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο.
9) Η μίσθωση θα συναφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4182/2013 και
τους ειδικότερους όρους των οποίων το περιεχόμενο οφείλουν να λάβουν γνώση
οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές κατόπιν επικοινωνίας με το Ίδρυμα.
Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ,
θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική
διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης, οδός Στράβωνος 12, Παγκράτι, ΤΚ 11634, (τηλ
επικ. 2107213321 - 2107234079) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδρύματος:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Εμμ. Μυτιληνάκης

 

    

Ανάρτηση

   
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου 3ου ορόφ 123τμ με αποθήκη 1,70τμ Λ.Αλεξάνδρας 108 Αθήνα ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
09/01/2024
Απλή Εκμίσθωση Ακινήτων
29/01/2024
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ"
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 108
ΕΛΛΑΔΑ
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
1200
 
 

 

Στάδια

   
   
Περιγραφή
   
Σχόλια
Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου 3ου ορόφ 123τμ με αποθήκη 1,70τμ Λ.Αλεξάνδρας 108 Αθήνα ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  
 
 
 

 

Έγγραφα σταδίου

         
   
Θέμα
   
Τύπος
   
Ημ.Πρωτ.Εισ.
   
Σχόλια
 
Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου 3ου ορόφ 123τμ με αποθήκη 1,70τμ Λ.Αλεξάνδρας 108 Αθήνα ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ    
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στράβωνος 12, Αθήνα 116 34

  • dummy+30 210 - 7213321

  • dummy+30 210 - 7213321

  • dummy info@kritikiestia.gr

NEWSLETTER

Enter your email and we'll send you more information
Please fill the required field.

Search