Νέα της Εστίας

Πρόσφατα θέματα

Nέα ανα μήνα

 • Μαϊος 2022
  • ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΑΟΡΗ" ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΙΟΥ 2022
 • Ιούνιος 2022
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2022
  • ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
 • Σεπτέμβριος 2022
  • ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣ ΤΗΣ «ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
 • Οκτώβριος 2022
  • «ΑΙΤΙΑ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ»
 • Νοέμβριος 2022
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 1 ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 69
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 71
 • Δεκέμβριος 2022
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 26
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΙΚΗΝΑ 128 (ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ)
 • Ιανουάριος 2023
  • ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (ΙΑΝ.2020-ΙΑΝ.2023)

Search

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96 

1. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ  

https://www.minfin.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow&id=2020673

2. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 14/12/2022

 

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Στράβωνος 12, Τ.Κ. 11634 Παγκράτι, Αθήνα

Τηλ.: 210 72 13 321 – Fax: 210 72 39 149

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                                              Αριθ. Πρωτ:  114                                                  Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2022

 

                                                                            Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας

Είδος Ακινήτου: Κατάστημα

Όροφος: Ισόγειο

Επιφάνεια: 32,00 τ.μ. και πατάρι 10,00 τ.μ. αντίστοιχα

Διεύθυνση: Ακαδημίας 96

Περιοχή: Αθήνα

Δήμος: θηναίων

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Φιλανθρωπικό - Πνευματικό Ίδρυμα ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (Ν.Π.Ι.Δ.)

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Φιλανθρωπικό - Πνευματικό Ίδρυμα ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (Ν.Π.Ι.Δ.)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014 και την Ν10/02-11-2021 απόφαση της Διοίκησης της κοινωφελούς περιουσίας,

δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο είναι κατάλληλο για κατάστημα.

Ειδικότεροι όροι:

1.         Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€) βάσει των συγκριτικών στοιχείων πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

2.         Η χρήση του μισθίου προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

3.      Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα ελάχιστα χρονικά όρια που προβλέπονται από τον νόμο και είναι από τρία (3) έτη και μέχρι δώδεκα (12) έτη,

σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014.

4.         Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.

5.      Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά  το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τις μισθώσεις του μήνα της αναπροσαρμογής,

σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

προσαυξημένου κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες (2%) και σε περίπτωση που αυτός είναι αρνητικός το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό.

6.         Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στη Διοίκηση της κοινωφελούς περιουσίας ποσό ίσο με ένα μηνιαίο μίσθωμα ως εγγύηση.

7.         Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα

της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.

8.         Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.

9.         Όποιος επιθυμεί να διαγωνισθεί κατά τη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία (εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους και Ε9 και για να γίνει δεκτός

στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία γραμμάτιο παρακαταθήκης ή εγγυητική επιστολή τράπεζας ή χρηματική εγγύησης,

ίση με το 5% του ελάχιστο όρου προσφοράς υπολογιζόμενου για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο.

10.     Η μίσθωση θα συναφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4182/2013 και τους ειδικότερους όρους των οποίων το περιεχόμενο οφείλουν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι

μισθωτές κατόπιν επικοινωνίας με το Ίδρυμα.

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται

έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης,

οδός Στράβωνος 12 11634 - Παγκράτι και τηλέφωνα 2107213321. 

                                                                                                                                                                                                                                                            Αθήνα 16  Νοεμβρίου 2022

 

                                                                                                                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Αντώνιος Εμμ. Μυτιληνάκης

 

 

 

 

 

 
 

Ανάρτηση

   
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 32τμ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96 ΑΘΗΝΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
24/11/2022
Απλή Εκμίσθωση Ακινήτων
 
14/12/2022
 
Δ.Κ.Π. ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96
ΕΛΛΑΔΑ
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
600
 
 

 

Στάδια

   
 
Περιγραφή
 
Σχόλια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 32τμ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96 ΑΘΗΝΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  
 
 

 

Έγγραφα σταδίου

         
 
Θέμα
 
Τύπος
 
Ημ.Πρωτ.Εισ.
 
Σχόλια
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 32τμ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96 ΑΘΗΝΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ      
 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στράβωνος 12, Αθήνα 116 34

 • dummy+30 210 - 7213321

 • dummy+30 210 - 7213321

 • dummy info@kritikiestia.gr

NEWSLETTER

Enter your email and we'll send you more information
Please fill the required field.

Search