Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διοικητικό Συμβούλιο

 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Κρητικής Εστίας 2020

Πρόεδρος Αντώνιος Εμμ. Μυτιληνάκης
Αντιπρόεδρος Γιαννούλης Στυλ. Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας Βανταράκης Στυλ. Ιωάννης
Ταμίας Καράλης Αντων. Νικόλαος
Έφορος Καπετανάκη-Μεγαρίτη Γεωρ. Στυλιανή
Αναπ.Αντιπρόεδρος Καπετανάκης Εμμ. Γρηγόριος
Αναπ. Γεν.Γραμματέας Μαριδάκης Γεωρ. Ευάγγελος
Αναπ. Ταμίας Μαγκλάρας Παναγ. Σπυρίδων
Αναπ. Έφορος Μπουλινάκης  Ελευθ. Κυριάκος
Δημόσιες Σχέσεις
Μαρινάκης Αθαν. Εμμανουηλ
Μέλος Κοτσιφάκης Ιωαν. Νικόλαος
Μέλος Δαμιανάκη-Ουρανού Γεωρ. Δέσποινα