Ιστορικό Βιβλιοθήκης

Ίδρυση και Ιστορικό

Παράλληλα με την ίδρυση της Κρητικής Εστίας το 1970 ξεκίνησε μία προσπάθεια για την δημιουργία και την ίδρυση της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, η οποία υπάγεται ως Τμήμα στην Κεντρική Διοίκηση του Φιλανθρωπικού - Πνευματικού Ιδρύματος Κρητική Εστία. Το 2000, ξεκινά την επιστημονική οργάνωση του υλικού της, σύμφωνα με τους διεθνείς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες και πρότυπα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι Αγγλοαμερικάνικοι κανόνες καταλογογράφησης (AACR2) και οι θεματικές επικεφαλίδες της Library of Congress. Η καθιέρωση των ονομάτων γίνεται από το Library of Congress Name Authorities και από τον Κατάλογο Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.
Τέλος, η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το Dewey Decimal Classification, 21st ed.
Το 2003 η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης σταμάτησε την λειτουργία της. Από τον Σεπτέμβριο του 2010 αρχίζει σταδιακά η αναβάθμισή της:

1. Προσλαμβάνεται εξειδικευμένο προσωπικό,
2. Εμπλουτίζεται το υλικό της με βιβλία και επιστημονικά περιοδικά, οργανώνεται σε τμήματα το υλικό της
3. Αρχίζει η παροχή νέων υπηρεσιών στους χρήστες

Από την έναρξη της λειτουργίας της και μέχρι τον Ιούνιο του 2003 λειτουργούσε σε χώρο 20 τ.μ. στο ισόγειο του κτηρίου του Φιλανθρωπικού - Πνευματικού Ιδρύματος Κρητική Εστία, επί της οδού Εριφύλης. Από τον Σεπτέμβριο του 2010, λειτουργεί στο υπόγειο του ανακινισμένου κτηρίου του Ιδρύματος, επί της οδού Στράβωνος 12, στο Παγκράτι, συνολικής έκτασης 80 τ.μ.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Φ.Π.Ι.Κ.Ε με την εξέλιξη και την ανάπτυξη των διαδικασιών γύρω από τον χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης είναι σε θέση σήμερα να εξυπηρετήσει όλα τα μέλη μιας κοινότητας.

Σκοπός και αποστολή

Αποστολή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης είναι η συλλογή, η επεξεργασία και η διάδοση των πληροφοριών που απαρτίζουν και σχετίζονται με τον πληροφοριακό όγκο των τεκμηρίων του Ιδρύματος, καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών και την σωστή επιλογή των πηγών πληροφόρησης.

Στόχοι

1. Η επιλογή, η απόκτηση, η οργάνωση και η διαχείριση συλλογών βιβλίων, περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών), βάσεων δεδομένων και οπτικοακουστικού υλικού.
2. Η μέριμνα για την εξασφάλιση του εξοπλισμού (λογισμικού και υλικοτεχνικού) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.
3. Η υποστήριξη και η πληροφόρηση όλων των χρηστών της Βιβλιοθήκης.
4. Η παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προς όλους τους χρήστες για την σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών.
5. Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης, καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων.
6. Η συνεργασία της Βιβλιοθήκης με άλλες Βιβλιοθήκες, καθώς και με Ιδρύματα και Οργανισμούς του εξωτερικού και εσωτερικού.

4000+
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
01

Pharetra nulla.

Viverra vitae feugiat in elit pretium. Consectetur enim praesent tellus elementum.
02

Vestibulum.

Vel sit nisl dolor, sit pellentesque nisl facilisi aenean mattis. Hendrerit nunc volutpat lacus et pellentesque.
03

Condimentum.

Mattis id sit ultrices integer faucibus. Nulla molestie eget enim rutrum ullamcorper eget.
BeArchitect

Fermentum magna sagittis facilisi neque. Aenean mattis habitant viverra cursus eget.