Κληροδοτήματα

  • Ναταλία Βελόκα
  • Αικατερίνης Σαρμάνη
  • Τιτίκας Μοράκη
  • Σπύρου και Κάρμεν Βαγιώνη
  • Ισίδωρου Ρουσοχατζάκη
  • Εμμανουήλ Μαριδάκη
  • Σεβαστιανού Κασιμάτη
  • Αριστείδη Μπακλατζή