ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Στράβωνος 12, Τ.Κ. 11634 Παγκράτι, Αθήνα
Τηλ.: 210 72 13 321
E-mail: info@kritikiestia.gr

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» 2024-2025
Στράβωνος 12 και Εριφύλης 21, Παγκράτι Προκειμένου να υπογράψετε την εν λόγω αίτηση – δήλωση οφείλετε να λάβετε γνώση του κανονισμού της ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ μέσω της ιστοσελίδας μας και να τον αποδεχτείτε πλήρως και ανεπιφυλάκτως.


4000+
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
01

Pharetra nulla.

Viverra vitae feugiat in elit pretium. Consectetur enim praesent tellus elementum.
02

Vestibulum.

Vel sit nisl dolor, sit pellentesque nisl facilisi aenean mattis. Hendrerit nunc volutpat lacus et pellentesque.
03

Condimentum.

Mattis id sit ultrices integer faucibus. Nulla molestie eget enim rutrum ullamcorper eget.
BeArchitect

Fermentum magna sagittis facilisi neque. Aenean mattis habitant viverra cursus eget.